Wypełnienie formularza rezerwacyjnego nie jest jednoznaczne ze złożeniem rezerwacji.
Pracownik recepcji skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji.

  Uprzejmie informuję, że od dnia 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.1. W świetle powyższego informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Notówka Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem, KRS 0000143158, REGON 490507890.
  2. Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewniają odpowiednie środki ochrony danych.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu oraz realizacji umów o świadczenie usług hotelowych i innych z nimi związanych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.
  4. Dane zbierane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo cofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym. Ponadto prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez hotel.
  6. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców: firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla gościa transportu lub przesyłki kurierskiej.
  7. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzane są dane.
  8. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy w siedzibie hotelu lub za pomocą skrzynki mailowej rodo@hotelcrocus.pl