Jezioro Kruklin

Kruklin to malownicze mazurskie jezioro, rozpościerające się w zlewni Węgorapy, nieopodal Giżycka. Nieregularny kształt akwenu, urozmaicony licznymi zatokami oraz półwyspami, nadaje urokliwy charakter temu miejscu i przyciąga turystów, żeglarzy i wędkarzy. To właśnie tu wokół pięciu wysepek rozpościerają się doskonałe łowiska okoni, szczupaków oraz leszczy, a wyspy wynurzone i pływające wysepki stanowią swoisty azyl dla wielu rzadkich gatunków ptaków.


Jezioro Kuklin w liczbach

Jezioro Kruklin leży 7 km na wschód od Giżycka. Zaliczane jest do jezior rynnowych, pochodzenia polodowcowego. Wody akwenu od strony południowo-zachodniej zasilane są przez strumień z jeziora Kożuchy (zwane także Jeziorem Kożuchowskim). Po przekopaniu kanału ( w 1842 roku), który łączy Kruklin z Gołdopiwo, poziom jeziora Kruklin obniżył się o 6 metrów, a jego powierzchnia uległa zmniejszeniu. Obecnie zbiornik ma powierzchnię 356 hektarów, a jego długość wynosi 5 km. Linia brzegowa sięga prawie 18 km. Szerokość akwenu waha się od 430 m do 1,3 km. Średnia głębokość zbiornika to 7metrów, choć w niektórych miejscach możemy spotkać dołki sięgające nawet 25 metrów. Na jeziorze znajduje się kilka wysepek wynurzonych o łącznej powierzchni 5,6 ha oraz liczne pływające wysepki, powstałe ze splątanych roślin oraz korzeni.

Jezioro Kruklin  – cichy zakątek

Południowo-zachodnia zatoka jeziora Kruklin, wraz z otaczającymi ją bagnami i zaroślami, w 1963 roku została ustanowiona rezerwatem ornitologicznym. Rezerwat został utworzony w celu ochrony miejsc lęgowych rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych. Strefa ta obejmuje powierzchnię 28.2 ha. Na znajdujących się na tym obszarze wysepkach mieszczą się kolonie rybitwy czarnej, rybitwy zwyczajnej, a także mewy śmieszki. Rezerwat stanowi miejsce gnieżdżenia się m.in.: łabędzia niemego, krakwy, świstuna, głowienki, cyraneczki, czernicy, podgorzałki, mewy małej, perkoza oraz kani czarnej. Pod dnem, w dolnej warstwie osadów z okresu najmłodszej epoka czwartorzędu, odkryto resztki powalonego i zatopionego lasu sosnowego z klimatycznego okresu – Allerod.

Akwen otoczony jest łagodnie wznoszącymi się lub całkiem płaskimi brzegami, jedynie północne i północno- wschodnie brzegi są wyższe i w niektórych miejscach zalesione. Przesuwając się w głąb lądu teren staje się stopniowo bardziej pagórkowaty. Obszar wokół jeziora jest zróżnicowany. Na brzegu południowym oraz zachodnim możemy spotkać podmokłe łąki, torfowiska oraz bagna. Natomiast przy brzegu wschodnim oraz północnym rozciągają się przepiękne łąki i pola uprawne z niewielkimi połaciami lasów oraz biegną drogi gruntowe. W środkowej część wschodniego brzegu znajduje się ujście Sapiny Górnej. W niewielkiej odległości od tego miejsca, w kierunku południowym leży wieś Kruklin. Nad jeziorem Kruklin położone są także miejscowości: Kożuchy Wielkie, Grądy Kruklaneckie.

Jezioro Kruklin jako pomysł na wycieczkę

W miejscowości Kruklin rozpoczyna się malowniczy szlak kajakowy rzeką Sapiną. Wiedzie przez jeziora: Patelnia, Gołdopiwo, Wilkus, Pozezdrze, Stręgiel, Święcajty i kończy się na jeziorze Mamry lub trochę wyżej na Węgorapie. To idealny wybór na krótkie wypady. Cały 35-kilometrowy szlak należy do łatwych i bezpiecznych. Jedyną trudność podczas wyprawy mogą sprawiać wysokie fale na jeziorze Mamry albo Święcajty. Szlak objęty jest strefą ciszy oraz zakazem używania silników spalinowych. Na trasie mamy możliwość podziwiania wspaniałych widoków oraz niezwykłych obiektów tj.: pozostałości wiaduktu kolejowego w Grądach Kruklaneckich, śluzy Przerwanki, a także zabytkowej drewniano-murowanej rybaczówki w Przerwankach.

Teren wokół jeziora Kruklin najlepiej poznać w trakcie pieszych wędrówek lub rowerowych wycieczek. Gmina Giżycko oferuje wiele ciekawych szlaków, w okolicy których znajdują się warte odwiedzenia atrakcje turystyczne. Wokół jeziora Kruklin prowadzi 26-kilometrowy szlak pomarańczowy. Stanowi znakomite rozwiązanie na rodzinną wycieczkę. Trasa jest zróżnicowana krajobrazowo i wiedzie przez miejscowości: Kruklin, Upałty Małe, Kożuchy Wielkie, Pieczonki oraz Kruklanki. W trakcie wyprawy warto zobaczyć rzymskokatolicki Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i greckokatolicką Cerkiew w Kruklankach.

Sekrety łowisk

Najlepsze miejsca do wędkowania na jeziorze Kruklin odnajdziemy przy północnym, południowym oraz wschodnim brzegu. Obszar ten stanowi świetne łowisko szczupaków, sandaczy, płoci, leszczy, wzdręgi, a także okoni. Sandacze i okonie łowi się na ogół przy górkach podwodnych, natomiast szczupaki blisko pasa trzcin, na przybrzeżnych stokach. Brzegi jeziora są łatwo dostępne i z tego powodu nie trudno znaleźć dogodne miejsce do wędkowania. W przybrzeżnych trzcinach kryją się także liny, płocie, karpie oraz krasnopióry. W jeziorze występuje liczna populacja karasia złocistego, choć można złowić także węgorza, sieję, sielawę. We wschodniej części akwenu, w małej delcie ujścia rzeki Sapiny swoje żerowiska mają szczupaki, okonie, a także miętusy. Późna wiosna oraz cała jesień to doskonała pora na wędkowanie na jeziorze Kruklin. Wszystkie niezbędne zezwolenia można wykupić na miejscu, w Gospodarstwie Rybackim w Rucianem-Nidzie.